Skip to content

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi un iesniedzamie dokumenti

Stājoties 7. -9.klasē, jāiesniedz:

 • 7. un/ vai 8. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus);
 • izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumentus iesniedz vecāki;
 • Kuldīgas novadā deklarētajiem nepilngadīgajiem audzēkņiem, stājoties skolā, jāiesniedz Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas lēmums;
 • uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Stājoties 10. klasē, jāiesniedz:

 • apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Stājoties 11. vai 12. klasē, papildus nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības saturu un apjomu, kā arī:

 • 10. un/ vai 11. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus);
 • profesionālās vidusskolas, arodskolas vai tehnikuma beigšanas apliecību un/vai izziņu par apgūtajiem mācību priekšmetiem, to apjomu (norādīt stundu skaitu) un vērtējumiem tajos (uzrādot oriģinālus);
 • uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Neskaidrību gadījumā zvaniet 27020639.