Skip to content

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Topošie, 1.klašu skolēnu vecāki!

Kuldīgas 2.vidusskolā bērnu pieteikšanās mācībām 1.klasē (2021./2022.m.g.) tiks uzsākta  no š.g.1.marta.
Dokumentus ir iespēja iesniegt divos veidos:

 1. Elektroniskā pieteikšanās (vecākiem, kuriem ir e-paraksts); iesnieguma veidlapa šeit: VEIDLAPA
 2. Dokumentu pieņemšana klātienē, skolas lietvedībā, no 1.marta, katru darba dienu, no plkst.
  8:00 – 15:00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, tālrunis:
  27020639

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

 • vecāku/aizbildņu personu apliecinošs dokuments;
 • bērna dzimšanas apliecība. 

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz, vai aizpilda skolas lietvedībā skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:

 1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 2. izvēlēto izglītības programmu;
 3. ērtāko saziņas veidu  ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.