Skip to content

Mācību ekskursija uz zinātnes centru AHHAA Tartu

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāko klašu skolēni bija devušies mācību ekskursijā uz Tartu, kur apmeklēja zinātnes centru AHHAA un apskatīja Tartu vecpilsētu. AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. AHHAA ir starptautiski atzīts sadarbības partneris vairākās organizācijās. Pašlaik AHHAA vada Ziemeļvalstu Zinātnes Centru Asociāciju (NSCF) un ir Eiropas Zinātnes Centru Organizācijas vadībā (ECSITE). Zinātnes centrs AHHAA sadarbībā ar Foodweb projektu, izmantojot Baltijas jūras piemēru, parāda sakarības starp pārtikas kvalitāti, vidi un cilvēka labsajūtu. AHHAA misija ir veicināt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA devīze ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas misijas izpildīšanai AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu. Kā atzina mūsu skolēni un pedagogi, AHHAA ir lielisks piemērs, kā dzīvē realizēt kompetencēs balstītu izglītības saturu.