Skip to content

METODISKIE MATERIĀLI

2023./2024.mācību gads

Klases stunda 8.klasei – “Manas mācīšanās prasmes un to prioritātes”

Klases stunda 4.klasei – “Labais un sliktais”

2022./2023. mācību gads

Klases stunda – “Es un internets”
Klases stunda – “Kā skolā manas tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”
Klases stunda – “Ceļu satiksmes noteikumi”
Klases stunda – „Sevis izzināšana” – Manas spējas un dotumi.
Klases stunda – “Vērtības mūsu dzīvē” (PIELIKUMS)

2021./2022. mācību gads

Klases stunda- Latvijas Veselības ministrijas organizētais eksperiments, pilotprojekts par atkarībām.

Klases stunda- “Brīvais laiks un tā izmantošana”

Klases stunda- “Mana veselība”

Klases stunda- “Telefona lietošana, atkarība no ierīcēm un interneta”

Klases stunda- “Pašpārliecinātais es” un “Skaistuma ideāli”

Klases stunda- “Labklājība ģimenē un sabiedrībā”

Klases stunda- “Veselīgs uzturs”

Klases stunda- “Profesijas izvēles priekšnosacījumi”

2020./2021. mācību gads

Labās prakses piemērs – “BARIKĀDĒM – 30! “

2019./2020. mācību gads

Mājokļu veidi, mēbeles, telpu iekārtojums – angļu valoda 4.-6.klase
Pitagora teorēma – matemātika 8.klasei 
Es un sports – sociālās zinības 4.-6.klasei 
Kartes un simboli – angļu valoda 4.klasei
Elektrība – dabaszinības 2.klasei
Kā sagatavot organismu slodzei atbilstoši tās specifikai – sports 4.-6.klasei
Pieņemt citādo – literatūra 5.-6.klasei
Ģeogrāfiskā karte – ģeogrāfija 7.klase +Darba lapa
Kompozīcija no ģeometriskām figūrām /laukuma aprēķināšana – mājturība un tehnoloģijas/ matemātika 8.klasei
Dosimies dabā
Formas stilizācija – vizuālā māksla 3. klasei
Kubs, tā elementi – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis, skaitļa sastāvs – matemātika 3. klasei
Mērvienības – atgādnes
Putna izgatavošana no dzijas – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
Uzturs – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
Darbs ar audumu – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
E-pasts un tērzēšana – datorika 4. klasei
Zīmējuma veidošana – datorika 4. klasei
Virtuālie asistenti – datorika 4. klasei
Informācijas meklēšana tīmekļa vietnes adresē – datorika 4. klasei