Skip to content

LĪDZPĀRVALDE

VEIDOSIM SKOLAS DZĪVI LABĀKU!

Kas mēs esam?
Mēs esam radoši un aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par skolēnu labklājību skolā, padarot skolas dzīvi daudz krāsaināku un interesantu.

Mūsu mērķis:
Skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošana un skolēnu aktīva iesaistīšana audzināšanas darbā, mācību procesā, lai veidotu skolas dzīvi labāku un apgūtu sabiedriskā darba organizēšanas iemaņas un prasmes.

Mūsu uzdevumi:
1. realizēt izvirzītos mērķus;
2. veidot labu sadarbību ar skolēniem, izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
3. veicinot skolēnu līdzdalību pasākumos;
4. uzklausīt un apkopot skolēnu priekšlikumus un ieteikumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus izglītības iestādē;
5. veicināt mācību un ārpusklases procesu efektivitāti;
6. nest skolas vārdu pilsētā, rajonā, valstī;
7. sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
8. atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas
SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES
dalībnieku saraksts 2023./2024. m.g.

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES koordinatore: dir. vietn. BAIBA MATEVIČA