Skip to content

2018./19.m.g.

2018./19.m.g. Kuldīgas 2.vidusskolā esam turpinājuši ESF projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2/16/I/ aktivitātes.

1. JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU, kur Kuldīgas novada jauniešiem reizi mēnesī sestdienās visa mācību gada garumā bija iespēja veikt ķīmijas eksperimentus, vērot demonstrējumus, risināt problēmuzdevumus un noskaidrot dažādus teorētiskos jautājumus.
2.Ventspils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl. piedāvāja praktiski darboties augstskolas laboratorijās, veicot aizraujošus laboratorijas darbus pieredzējušu mācībspēku vadībā.
3. Prāta sporta spēļu nodarbībās 1.-9.kl. skolēni mācījās trenēt savus domāšanas procesus – atmiņu, loģiku u.c., diskutēja par atbildību pret sevi un citiem, kā arī aplūkoja dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas.
4. Logaritmikas nodarbībās  sākumskolā speciālo programmu skolēni ar ritmizēšanas palīdzību attīstīja savu valodu, dažādus domāšanas procesus.
5. Peldēt apmācības nodarbībās 3.-4.kl. skolēni Kuldīgas peldbaseinā apguva peldētprasmi, kā arī mācījās par drošību uz ūdens.
6. Robotikas nodarbībās 4.-6.kl. skolēni apguva robotikas pamatus.
7. Ar projekta finansējuma starpniecību nodrošinājām logopēda, pedagoga palīga, speciālā pedagoga pakalpojumus speciālajās klasēs.

Mācību nodarbības un mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā 2018./19.m.g.

  • 8.-12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz zinātnes centru AHHAA Igaunijā, kur piedalījās izglītojošās nodarbībās un apskatīja centru. AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu.
  • 5.-7.klašu skolēni devās uz ZINNOO Cēsis un Cēsu viduslaiku pili, kur piedāvā interaktīvās ekspozīcijās varēja paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni u.c.
  • 1.-3.klašu skolēni devās uz Ventspils augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Democentru un planetāriju, kur skolēniem tika piedāvāta iespēja ielūkoties aktīvā, aizraujošā, izzinošā un interesantu piedzīvojumu bagātā vidē, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.

Projekts PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola – veselību veicinoša skola

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Erasmus+ projekts EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER

KA1 projekts 2017-2019 CONCERNING THE ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT Under the Union programme for education, training, youth and sport No – 2017-1-LV01-KA201-035425. Partnervalstis Spānija, Itālija, Turcija un Bulgārija. Skolēni lasa, analizē, ilustrē, dramatizē – radoši strādā ar latviešu un cittautu pasakām, savukārt skolotāji dalās savstarpējā pieredzē, kā uzlabot skolēnu lasīt un rakstīt prasmi.
Projektā plānotās mobilitātes:
1. vizīte Latvijā, Kuldgā 2018.gada 15.-19.janvāris;
2. vizīte Spānijā, Alikantē 2018.gada 19.-23.marts;
3.vizīte Itālijā, Porto Rekanati 2018.gada 6.-12.maijs;
4. vizīte Turcijā, Eskaširā 2018.gada 3.-7.oktobris;
5. vizīte Bulgārijā, Vidinā2019.gada 25.-30.marts;
6. vizīte Latvijā, Kuldīgā 2019.gada 24.-28.jūnijs.

 

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2018./19.m.g. turpinām ESF projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001  aktivitātes:
1. JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU;
2. Venstpils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl.;
3. Prāta sporta spēles 1.-12.kl.;
4. Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības 1.-3.kl.;
5. Peldētapmācība 3.-4.kl.;
6. Robotikas pulciņš 4.-7.kl.;
7. vasaras nometne skolēniem;
8. leļļu teātra izrāde Rīgas leļļu teātrī;
9. mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā.

 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/I/001 darba izvērtējums par 2018. gadu.

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.