Skip to content

SKOLAS PADOME

Vispārējie noteikumi

  • Sadarbībai starp Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolu (turpmāk tekstā Skola), ģimenēm, valsts un pašvaldības institūcijām tiek veidota skolas padome.
  • Skolas padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu un Skolas padomes nolikumu.
  • Skolas padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.

Sastāvs

Skolas direktoreGuntra Buivida
AdministrācijaInita Embrekte
Igo Kūlainis
Sandra Poriņa
Padomes priekšsēdētājsModris Karlsons
Pedagogu pārstāvjiIvo Lūsis
Liene Kaltniece
Klinta Āboliņa
Vecāku pārstāvji
Diāna Pantjušenkova
Liene Jansone
Ilga Ābele
Zane Grīnvalde
Aldis Pavlovskis
Daiga Sermole
Izglītības iestādes dibinātāja pārstāvisSanta Dubure

Skolas padomes sēdes protokols Nr. 3 10.05.2023
Skolas padomes sēdes protokols Nr. 2 07.03.2023.

Skolas padomes sēdes protokols Nr. 1 18.10.2022.