Skip to content

SKOLAS PADOME

Vispārējie noteikumi

  • Sadarbībai starp Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolu (turpmāk tekstā Skola), ģimenēm, valsts un pašvaldības institūcijām tiek veidota skolas padome.
  • Skolas padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu un Skolas padomes nolikumu.
  • Skolas padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.

Sastāvs

Skolas direktore Guntra Buivida  
Administrācijas pārstāvis Sandra Poriņa  

Padomes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Linda Silvestrova

Gatis Rautiņš

 
Pedagogu pārstāvji Ivo Lūsis
Elīna Ruņeniece
Aiga Batarevska
 
Vecāku pārstāvji    
 

Diāna Pantjušenkova
Liene Jansone
Māra Skuja
Jānis Žagata
Miķelis Ezis
Zane Apine
Dace Grandberga
Daiga Sermole
Gatis Gausmanis
Agnese Freiberga
Ingūna Maļinovska
Juris Freibergs
Agnese Liņķe
Modris Karlsons

 
Izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis Santa Dubure  
2023./24.mācību gads

Skolas padomes sēdes protokols Nr.3 17.04.2024.

Skolas padomes sēdes protokols Nr.2 16.01.2024

Skolas padomes sēdes protokols Nr.1 31.10.2023.

2022./23.mācību gads
Skolas padomes sēdes protokols Nr. 3 10.05.2023.
Skolas padomes sēdes protokols Nr. 2 07.03.2023.
Skolas padomes sēdes protokols Nr. 1 18.10.2022.