Skip to content

2022./23.m.g.

Dalība projektā “NordPlus junior”

Mūsu skolas skolēni šī gada oktobrī, kā viena no pirmajām projekta komandām, pavadīja vienu nedēļu Viļņā, VDU licėjus „Sokratus“ skolā, saistībā ar dalību skolēnu apmaiņas programmu NordPlus junior nr. NPJR-2022/10030 projektā “Digitālā izglītība un ilgtspējība skolās 21. gs.”.

Projekta mērķis ir motivēt skolēnus jēgpilni izmantot digitālos rīkus mācību procesa vajadzībām, tos apgūstot caur dažādām āra aktivitātēm, kas sekmē domāšanu par ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

Lielu paldies sakām Vilnius lyceum Sokratus of VMU skolai, un viņu koordinatorei Grazina Ozarovskyte par viesmīlīgu un sirsnīgu uzņemšanu kaimiņvalstī.

Mazs ieskats no pieredzēta Viļņā

Dalība projektā “COCEMFE” (Spānija)

No 2021. gada novembrim līdz 2024. gada maijam mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā “Iekļaujoša izglītība”.
Projekta koordinators ir NVO “COCEMFE” (Spānija) – Madrides Cilvēku ar fiziskiem un organiskiem traucējumiem
kopienas asociāciju federācija (FAMMA-Cocemfe Madrid) ir nevalstiska un bezpeļņas organizācija, ko veido 39 vienības, kas pārstāv vairāk nekā 35 000 cilvēku.
Pārējās projekta dalīborganizācijas ir UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (Spānija), ANAMUR ILCE
MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turcija), INNOVATION FRONTIERS IKE (Grieķija), ANAMUR VAKIFBANK
ATATURK ORTAOKULU (TURCIJA), KATOLICKA SZKOLA PODSTAWOWA IM.JANA TWARDOWSKIEGO
(Polija).

Projekta galvenais mērķis ir izveidot Eiropas valstu komandu, kura praksē pilnveido un nostiprina iekļaujošas izglītības pieeju, galvenokārt pilnveidojot skolotāju prasmes integrēt iekļaujošas izglītības programmas skolās un plašākā sabiedrībā.

Projekta gaitā skolotāji apgūs Service Learning (SL) un Universal Design Learning ( UDL) iekļaujošas mācību metodes.

Projekta rezultātā tiek izstrādāts:
1.Iekļaujošu mācību metožu ceļvedis.
2. Iekļaujošu mācību metožu instrumentārijs.
3. Skolas vajadzībām atbilstoši izstrādāta didaktiska aplikācija.
Papildus informācija: https://includl-schools.eu/


  INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

  Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
  Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.

  Projekts PuMPuRS

  Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

  Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola- veselību veicinoša skola

  Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

   Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

  Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.