Skip to content

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PII uzņemam 5 – 6 gadus vecus bērnus:

  • Pirmsskolas izglītības programmā (21011111).
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmas (101015511, 10015611).

Pamatizlītības un vispārējās vidējās izglītības posmā piedāvājam apgūt:

  • Pamatizglītības programmu (21011111).
  • Speciālās pamatizglītības programmas (21015511, 21015611).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).

Kuldīgas 2.vidusskola piedāvā mācīties neklātienes vai tālmācības programmās, kur iespējams mācības atsākt arī pēc ilgāka pārtraukuma, apvienot tās ar darbu un ģimeni.

  • Neklātienes un tālmācības programmas (230411112, 31011011, 31014013).