Skip to content

PEDAGOGI

PIRMSSKOLA UN SĀKUMSKOLA

Laura Čakle Sākumskolas pedagogs
Aiga Batarevska Sākumskolas pedagogs
Alise Grābante Sākumskolas pedagogs
Sanita Miltoviča Sākumskolas pedagogs
Anita Ozoliņa Sākumskolas pedagogs
Santa Reimane Sākumskolas pedagogs
Ilze Legzdiņa Sākumskolas pedagogs
Liene Kaltniece Sākumskolas pedagogs
Daiga Žentiņa Sākumskolas pedagogs
Inta Matisone Sākumskolas pedagogs
Agnese PastuhovaSākumskolas pedagogs
Daiga KalnaPirmsskolas pedagogs
Elīna RuņeniecePirmsskolas pedagogs
Aira BumbierePirmsskolas pedagogs

VALODAS

Anda Svilpe Latviešu valoda un literatūra
Inese Pūlmane Latviešu valoda un literatūra
Baiba Mateviča Latviešu valoda un literatūra
Sarmīte Viļumsone Latviešu valoda un literatūra
Daiga Žentiņa Latviešu valoda un literatūra
Ligita MežkalneLatviešu valoda un literatūra
Ligita PlāteAngļu valoda
Laila MeirupskaAngļu valoda
Irina Stikuta Krievu valoda
Selva RozentāleVācu valoda

DABASZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

   
Sandra Ķergalve Matemātika
Pēteris Kairišs Matemātika
Inita Embrekte Matemātika
Benita Baumane Fizika
Igo Kūlainis Fizika
Vita Šternberga Dabaszinības, ķīmija
Aivars Cīrulis Dabaszinības, bioloģija, ķīmija
Daina Rasa Ģeogrāfija
Ilva Hartmane Ģeogrāfija
Ilze Girvaite Datorika, informātika, programmēšanas pamati
Juris Kramēns Datorika, informātika, programmēšanas pamati
Agnese Pastuhova Datorika, matemātika

VESELĪBA, MĀKSLAS, SABIEDRĪBA, KULTŪRA

Klinta ĀboliņaSports
Arvis SprudeSports, veselības mācība
Dairis EimanisMājturība un tehnoloģijas
Ivonna ZīverteVizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, kulturoloģija
Ilze Girvaite Vizuālā māksla
Jana Paipa Mūzika
Līga Strēle Mūzika
Lorita DermaneSociālās zinības
Inga LiepiņaSociālās zinības, ekonomika, mārketings, lietvedība
Vita KaudzeVēsture
Ilze KudiņaVēsture
Dace GielaPsiholoģija

PEDAGOGA PALĪGI

Lauma Berkina Pedagoga palīgs
Daiga Žentiņa Pedagoga palīgs
Aija Žebeka- Šerbuka Pedagoga palīgs
Ivo Lūsis Pedagoga palīgs