Skip to content

ADMINISTRĀCIJA

DIREKTORE
Guntra Buivida

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 20269435

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Inese Sausserde – Čīma

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27020639

DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Igo Kūlainis

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27020639

DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS JOMĀ
Baiba Mateviča

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 22376306

IZGLĪTĪBAS METODIĶE
Sandra Poriņa

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS
Alvis Matisons

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27007299