Skip to content

MĀCĪBU ILGUMS

2021./2022. mācību gads

  • Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.
  • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 31. maijā.
  • 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.
  • 12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 21. jūnijā.
  • 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, turpmāk mācību gads beigsies kopā ar pārējiem klasesbiedriem.

Brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim.

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim.

Pavasara brīvdienas:
1.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam.
12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 21. marta līdz 2022. gada 25. martam.

Vasaras brīvlaiks – 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam.