Skip to content

KONTAKTI

Adrese: Jelgavas iela 62, Kuldīga LV-3301
Skolas mob.tālr. 27020639
E-pasts: zeberina.psk@kuldigasnovads.lv
Rekvizīti norēķiniem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr.LV90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401
AS SEB banka