Skip to content

KARJERAS IZGLĪTĪBA

KARJERAS KONSULTANTE

Daiga Žentiņa

Tel. 28230302
Karjeras izglītības darba plāns 2023./24. mācību gadam

Karjeras izglītības darba plāns 2022./ 2023. mācību gads

Karjeras nedēļa 2022. gada oktobrī

ESF projekts
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta darbību īstenošanas laiks2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. maijs.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Kuldīgas 2. vidusskolas karjeras izglītības programma

2018./2019. mācību gads

2018./19.m.g. karjeras izglītības pasākumu aprakstu un fotogrāfijas varat aplūkot aktīvajā saitē uz pasākuma nosaukums

PROJEKTA AKTIVITĀTES

N.p.k.Karjeras plānošanas tēmaPasākuma nosaukumsDalībnieki Norises laiks Pazīmes
1. Darba pasaules iepazīšana „Uzņēmēju diena” ekskursijas 8. klašu skolēni 2017.gada 12.oktobris
plkst. 9.00
Novada pasākums
2. Karjeras lēmuma pieņemšana „Darbs valsts struktūrās” VIAA seminārs 12., (11.), 9. klašu skolēni 
(tikai interesenti)
2017.gada 16.oktobris
plkst. 11.00
Novada pasākums
3. Darba pasaules iepazīšana „Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”
konkurss sadarbībā ar VUGD
5. klašu skolēni 
(3 komandas)
2017.gada 18.oktobris
plkst. 11.00
Novada pasākums
4. Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana „Biznesa kompass” 
nodarbība-diskusija
10.-12. klašu skolēni 2017.gada 18.oktobris plkst. 12.00 Skolas pasākums (ESF)
5. Karjeras lēmuma pieņemšana „Informācijas diena PIKC KTTT” 9. klašu skolēni 
(12.kl., kuri vēlas)
2017.gada 7.novembris Novada pasākums
6. Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana „Mana pasaule”
 nodarbība
10.-12. klašu skolēni 2017.gada novembris Skolas pasākums (ESF)
7. Seminārs KCV Karjeras konsultants 2017.gada 5.decembris Novada pasākums
8. Karjeras lēmuma pieņemšana „Veru durvis uz augstskolu” 11.-12. klašu skolēni 2018.gada 24.janvāris Novada pasākums
9.Darba pasaules iepazīšana „Ēnu diena” 1.-12. klašu skolēni 2018.gada 14.februāris Valsts pasākums
10. Darba pasaules iepazīšana „Robotika un programmēšana”
 praktiska nodarbība
2.-3.klašu skolēni 2018.gada marts Skolas pasākums (ESF)
11. Karjeras lēmuma pieņemšana „Veru durvis uz vidusskolu”9.klašu skolēni 2018.gada 29.marts Novada pasākums
12. Darba pasaules iepazīšana „Tehniskā jaunrade”
radošās darbnīcas
1.-5.klašu skolēni 2018.gada aprīlis Skolas pasākums (ESF)
13. PKK tikšanās/ pieredzes apmaiņa K2V Novada pedagogi karjeras konsultanti 2018.gada 2.maijs Novada pasākums
14. Darba pasaules iepazīšana „Ko dara uzņēmēji” 
ekskursijas
6.-7.; 10.-11.klašu skolēni 2018.gada maijs Skolas pasākums (ESF)
15. Darba pasaules iepazīšana „Iepazīsim inženierzinātnes” 
nodarbības
5.-9.klašu skolēni 2018.gada maijs Skolas pasākums (ESF)