Skip to content

SKOLAS PSIHOLOGS

Dace Giela 

Kas ir un ko dara psihologs skolā?

Psihologs palīdz cilvēkam rast risinājumus problēmsituācijās, atklāj iekšējos resursus,spējas un individuālās iezīmes, kā arī pārzin vispārējās likumsakarības par attīstību,uzvedību, psihisko procesu darbību, dažādām reakcijām uz ārējās vides ietekmēm.
Ko dara psihologs skolā?

 • Konsultē, piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērnu mācību un uzvedības problēmas;
 • Palīdz izprast, kā bērnu attīstība ietekmē mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • Novērtē mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību vidi un skolas klimatu;
 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un iesaka vecākiem un skolotājiem kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības un uzmanības traucējumi;
 • Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
 • Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas u.tml.

Bērnu psiholoģiskās izpētes procesā vispirms jānoskaidro pati problēma. Tas nozīmē, ka ir nepieciešamas sarunas ar vecākiem  par bērna attīstību, ģimenes vēsturi u.tml.,lai kopīgi apsvertu un izvēlētos labāko pieeju attiecīgajā situācijā. Prieku rada vecāki, kuri psihologa konsultāciju apmeklē ne vien tāpēc, ka bērnam radušās problēmas,  bet gan tāpēc, lai palīdzētu viņam efektīvāk atrast pašam sevi, uzlabot savas attiecības ar apkārtējo pasauli, kvalitatīvāk izmantot savas spējas un veiksmīgāk dzīvot.

Mag.psych. Dace Giela

Vērtīgi izlasīt:

Uzvedība un iedzimtība
Adaptācijas periods skolā
Nav laika….
Kādēļ rodas situācijas, kad bērni jūtas nelaimīgi, nemīlēti, nesaprasti, nevēlas iet mājās?
Palīdzēsim bērniem mazināt stresa negatīvo ietekmi viņu dzīvē