Skip to content

SPECIĀLAIS PEDAGOGS

Ilze Madelāne- Gluškova

Speciālais pedagogs darbā ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Mob. tālr. 27543533

E- pasts: igluskova@inbox.lv

  • Daudzas lietas, ko redzīgs bērns apgūst vērojot un atdarinot, vājredzīgam vai neredzīgam bērnam ir mērķtiecīgi jāiemāca.
  • Speciālais pedagogs darbā ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi nodrošina mācību procesa pielāgošanu izglītojamo individuālajām vajadzībām. Lai atbalstītu un sasniegtu iespējami labākus rezultātus tiek piemērota atbilstoša mācību vide – darba vietas un klases telpas adaptēšana vājredzīga vai neredzīga izglītojamā vajadzībām.
  • Speciālais pedagogs darbā ar neredzīgu izglītojamo sistemātiski, mērķtiecīgi kā arī atbalstoši viņa vecuma un uztveres īpatnībām virza izglītojamo izzināt apkārtējo pasauli. Pielāgo mācību materiālus Braila rakstā, māca izglītojamam Braila raksta apguvi un lasītprasmi, pielāgo mācību uzskates materiālus. Attīsta neredzīga izglītojamā grafisko kompetenci, kas ļauj ar taustes palīdzību uztvert un izprast attēlotos objektus, gūstot informāciju no dažādiem taktiliem attēliem. Māca orientēšanās un mobilitātes iemaņas, lai pārvietošanās būtu droša un neatkarīga, gan telpās, gan ārpus tām, māca izmantot balto spieķi, mērķtiecīgi sekmē izglītojamā patstāvību gan attīstot pašapkalpošanās, gan sociālās prasmes.