Skip to content

MIĶEĻDIENAS JAMPADRACIS

“Miķelītis bagāts vīrs, tas atnāca pilnu roku!” 🥕🧅🍎

Pirmsskolas un sākumskolas rudens izdarības Mūsu skolā- Mūsu mājās!💚