Skip to content

12. klašu absolventu izlaidums

15.jūnijā atvadas savai skolai teica mūsu divpadsmitie. Paldies vecākiem, skolai, pedagogiem un klašu aidzinātājām ANDAI SVILPEI un ILVAI HARTMANEI! Priecācamies par jums, ka esat uzkrājuši ne tikai nozīmīgu zināšanu bagāžu, bet arī dzīves gudrību un pieredzi. Novēlam jums pie šobrīd iegūtā neapstāties un turpināt pilnveidot sevi. Ticiet sev un sapņi piepildīsies!
Esam patiesi lepni par LAURU BALANDIŅU un OSKARU ŠĒLI, kuri saņēmuši Latvijas Republikas Ministru prezidenta MĀRA KUČINSKA atzinības rakstu par izcilām un ļoti labām sekmēm. Apsveicam absolventus, vecākus, pedagogus.

SKATĪT VAIRĀK