Skip to content

Barikāžu atceres pasākumi

Barikāžu notikumu atceres pasākumi Kuldīgas 2.vidusskolā risinājās šis nedēļas garumā un noslēdzās ar kopēju tējas dzeršanu un svietmaižu baudīšanu pie ugunskura skolas pagalmā, lai kavētos tā laika atmiņās un pieminētu toreiz bojā gājušos Latvijas iedzīvotājus. Skolas pasākumā atmiņās dalījās novada muzeja pārstāve INGRĪDA POLE.
Par dalību 1991.gada barikāžu notikumos ar goda rakstu tika sveikta skolotāja VITA ŠTERNBERGA.
Vēstures skolotāja RITA PAPĒDE apbalvoja erudīcijas konkursa uzvarētājus 8.a un 12.klases komandas, kā arī pateicās par dalību konkursā pārējām klasēm.

BARIKĀŽU LAIKS LATVIJĀ

1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kuri tiek apzīmēti kā Barikāžu laiks. Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem, Rīgā, nozīmīgu ēku aizsardzībai tika organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām un mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma laukumā, LR Augstākās Padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķu salā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem, baļķiem, cilvēki pulcējās PSRS iespējamam uzbrukumam. Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās pievērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību notikumiem Baltijā. Kuldīgai barikāžu notikumos bija īpaša loma.

Kuldīgā barikādes cēla ap raidstaciju un pastu. Aizstāvji šos objektus apjoza ar lieljaudas tehniku un betona bluķiem. Latvijas radio Kurzemes korespondente Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, ja Latvijas radio balss Rīgā apklustu, Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidstaciju, kuras raidījumi būtu dzirdami arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās raidīt četrās valodās iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būtu izskanējusi norunātā parole: “Tiem, kas atvaļinājumā”.