Skip to content

Bibliotekārā stunda par Indriķi Zeberiņu

7.-9.klases šā gada septembra beigās un oktobra sākumā apmeklēja Kuldīgas Galveno bibliotēku, lai piedalītos un līdzdarbotos bibliotekārajā stundā par Indriķi Zeberiņu, apskatīt izstādi par mākslinieku. Skolēni tika iepazīstināti ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas iespējām atrast informāciju Novadpētniecības mapēs papīra formātā un elektroniskajā katalogā. Katram skolēnam bija iespēja atrisināt krust vārdu mīklu par Indriķi Zeberiņu, meklējot bibliotēkas Novadpētniecības katalogā. Darbošanās ar informācijas meklēšanu, skolēniem sagādāja prieku.