Skip to content

Džimbas drošības programma Kuldīgas 2. vidusskolā

Džimbas nodarbībās 2.a klases bērni interesantā un aizraujošā veidā šogad apgūst personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bērni mācās, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzina, kas ir labs un slikts pieskāriens, mācās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem.
Zināšanas  par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem samazina vardarbības riskus. Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni un to kā rīkoties nedrošās situācijās, ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem.