Skip to content

EKSKURSIJA UZ BROCĒNIEM

28.maijā 2.a un 3.a klase ESF karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz zemnieku saimniecību Meduspils Brocēnos. Skolēni iepazinās ar biškopja profesiju. 🐝