Skip to content

Ēnu diena

4.aprīlis – ĒNU DIENA. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Arī Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas skolēni devās ēnot. Šogad Enu dienā piedalījās 142 skolēni. Tika iepazītas ļoti dažādas darba vietas un profesijas: konditors, pārdevējs, ugunsdzēsejs, arhitekts, skaistumkopšanas speciālists, policists, arhivārs, transporta līdzekļa vadītājs, treneris, pedagogs u.c. profesijas. Skolēnu vērtējums – bija interesanti apmeklē kādu darba vietu un vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.