Skip to content

Erasmus+ “European Tales are Coming Together”

Projekta European Tales Are Coming Together vizītes pēdējā dienā projekta dalībnieki apskatīja galvaspilsētas Sofijas ievērojamās vietas – Vituša kalnu, Sv. Aleksandra Ņevska katedrāli, Neatkarības laukumu, Ivana Vazova Nacionālo teātri, prezidenta pili u.c. Projekta noslēguma pasākumā dalībnieku pateicības vārdi vizītes organizatoriem Vidinā, īpaši koordinatoram Svetoslavam Georgijevam. Projekta noslēgumā visu partnerskolu koordinatori tiekas Latvijā šā gada jūnijā, lai izvērtētu paveikto un plānotu turpmāko sadarbību.