Skip to content

Erasmus+ Includl School projekts turpinās

6.-10.novembrī Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas 7.klašu skolēni Erasmus+ Includl School projekta
ietvaros matemātikas stundās mācījās atpazīt ģeometrisko figūru formas, noteikt telpiskas figūras
skaldņu skaitu, kas nepieciešams, lai pagatavotu strazdu būri. Skolēni zīmēja strazdu būrīša detaļas
mērogā. Mācību procesā tika izmantotas digitālās aplikācijas Kahoot un Youtube. Mācību stundās
skolēniem talkā nāca mūsu skolas bijusī skolotāja Velta Kāša.