Skip to content

Erasmus+ Includl Schools projekta “Putnu būri senioriem” noslēguma pasākums

4.martā mūsu skolā notika Erasmus+ projekta “Putnu būri senioriem” noslēguma pasākums. Tajā piedalījās projekta pārstāvji no Latvijas, Spānijas, Grieķijas, Polijas un Turcijas, mūsu skolas skolēni, skolotāji, seniori, preses pārstāve un Kuldīgas izglītības pārvaldes priekšsēdētājas vietniece L.Mačtama. Dalībniekus sveica skolas dejotāji un mūziķi. 7.klašu skolēni senioriem pasniedza pašu gatavotos putnu būrus. Skolēni, pedagogi un seniori dalījās pieredzē par projekta aktivitātēm un pozitīvajiem ieguvumiem. Skolēni saņēma pateicības par darbu projektā, kā arī Includl Schools pildspalvas. Pasākums noslēdzās ar kopīgu dejošanu un bagātīgu cienastu.