Skip to content

Erasmus+ INCLUDL SCHOOLS projekts “Strazdu būri senioriem”

Sākot ar 2023./24.m.g. septembri Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas 7.a un 7.b. klases skolēni realizē Erasmus+ INCLUDL SCHOOLS projekta “Strazdu būri senioriem” praktisko daļu. Projekts sakņojas divās pasaulē populārās un iekļaujošai skolai raksturīgās mācīšanās metodēs – SL (Service Learning) un UDL (Universal  Design of Learning), kuras ietver mācību procesa personalizāciju, diferenciāciju un individualizāciju, izmantojot dažādus digitālos rīkus. Projektā skolēni strādā pāros. Sociālajās zinībās skolēni iepazīstas un “atrod “ savu senioru, kuram projekta rezultātā tiks uzdāvināts strazdu būris. Bioloģijā, matemātikā, datorikā, dizainā un tehnoloģijās skolēni apgūs visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu uztaisīt skaistu un pareizu strazdu būri.

7.un 12.septembrī sociālo zinību stundās skolēni tikās NVO “Kuldīgas Senioru skola”  pārstāvjiem. Skolotāja Lorita Dermane radīja gaisotni, kurā sirsnīgās sarunās skolēni un seniori dalījās ar viedokļiem un pieredzi, sadraudzējās, un katrs skolēnu pāris “atrada” savu senioru.

31.oktobrī un  2.novembrī bioloģijas stundās skolēni kopā ar skolotāju Elitu Lampu iepazinās ar strazdu dzīvi, izmantojot aplikācijas Google Forms un Google Lens.