Skip to content

Erasmus+ projekta aktivitātes

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas pedagoģes INESE REISA un DAIGA KALNA piedalījās projekta vizītē Itālijā, kas norisinājās no 6.-12.maijam partnerskolā ISTITUTO COMPRENSIVO “GIGLI” RECANATI. Projekta vizītes mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar pirmajā projekta gadā paveikto katrā no partnerskolām, izvērtēt, kas izdevies un ko uzlabot nākamgad, vienoties par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamaijai tikšanās reizei šā gada oktobrī Turcijā.

Pirmā projekta gada tēma ir ”I am reading a tale”. Projekta partnerskolās šogad skolēni lasīja, analizēja, ilustrēja, dramatizēja – radoši strādāja ar latviešu un cittautu pasakām. 22.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā plānots projekta noslēguma pasākums ”Erasmus+ festivāls”.