Skip to content

Gada diena

31.maijā GADA DIENA Kuldīgas 2.vidusskolā. Gada dienā cildinājām zelta, sudraba un bronzas sekmju īpašniekus, olimpiāžu un konkursu uzvarētājus, kā arī visus tos, kas šajā mācību gadā guvuši kādus īpašus sasniegumus mācībās par apzinīgu, cītīgu mācību darbu, sasniegumiem sportā, aktīvu lūdzdalību skolas dzīvē, kā arī īpaši veselīga dzīvesveida ievērošanu, nekavējot nevienu dienu! Akcijas ”100 grāmatas Latvijas simtgadei” ietvaros tika pasniegti atzinības raksti čaklākajiem lasītājiem un aktīvākajām klasēm.

Un, protams, ikviens skolēns saņēma liecību ar šī gada mācību rezultātiem un saldumus.
VĒLAM SAULAINU, PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTU UN DROŠU VASARU IKVIENAM!

SKATĪT VAIRĀK