Skip to content

Ginesa rekords apstiprināts!

Šodien pulcējāmies skolas iekšpagalmā, lai ar ovācijām sveiktu mūsu sporta skolotāju Arvi Sprudi Team Arvis! Paldies skolotājam par motivāciju sasniegt nesasniedzamo!!! 🚵‍♂️

Ginesa rekords ir oficiāli apstiprināts!!! 🤩

Mēs ļoti lepojamies!!!

Zeberiņu saime! 💚