Skip to content

Iedejojot vasarā!

1.jūnijā mūsu skolas deju kolektīvs “Kuldīdzēni” devās uz koncertu Skrundas estrādē. Piedalījās 1.-2.klašu un 3.-4.klašu grupas.

Sagatavoja skolotāja Ance Gulbe