Skip to content

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolai – 145!

Visi bijušie pedagogi, darbinieki un absolventi tiek mīļi aicināti un vēl mīļāk gaidīti Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas jubilejas salidojumā.