Skip to content

Indriķim Zeberiņam 135

Šogad Latvijā atzīmē mākslinieka I.Zeberiņa 135.dzimšanas dienu.  13.oktobrī 9.a, 11. un 12.klase apmeklēja Kuldīgas Novada muzeju. Muzeja pētnieciskās nodaļas vadītāja Jolanta Mediņa pastāstīja interesantus faktus par I.Zeberiņa dzīves gājumu. Skolēni iepazinās ar izstādi „ Snēpelnieka sapņojums” , aizpildīja darba lapas.
Nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas par novadnieku skolas bibliotēkā un meklējot materiālus internetā. 20.oktobrī notika klašu audzinātāju A.Svilpes, I.Zīvertes, L. Meirupskas gatavots pasākums, kurā skolēniem bija jāizveido I.Zeberiņa Facebook profils, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāsaliek puzle, veidota no mākslinieka ilustrācijām.
Arī mēs varam lepoties ar skolai dāvinātiem mākslinieka zīmējumiem, kuros attēlota viņa bērnība un skolas gaitas.
Skolēni piekrita kāda mākslas kritiķa atziņai, ka I. Zeberiņa devums „par sudrabu nenopērkams, par zeltu nepārdodams”.