Skip to content

Izglītības programmas

Skolā tiek realizētas programmas: 

  • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma
    (7. –9. klase neklātienē, izglītības programmas kods 23011113)
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
     (12. klase tālmācībā, izglītības programmas kods 31014013, nodrošina iespēju apgūt zināšanas gan vispārizglītojošajos, gan ar profesiju saistītajos mācību priekšmetos – lietvedībā, mārketingā, menedžmentā)

Izglītības programmu un mācību priekšmetu saraksts