Skip to content

Kāds darbs, tāda alga!

Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību – viss labais nāk strādājot, neko
nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams.
21. un 22. decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika rīkotas SKOLĒNU SVINĪGĀS LĪNIJAS, kur sumināti tika šī mācību pusgada labākie. Apbalvojumus saņēma ZELTA, SUDRABA un BRONZAS SEKMJU ieguvēji, kā arī pateicība un atzinības raksti tika izsniegti skolēniem par apzinīgu mācību darbu, disciplinētību, aktīvu sabiedrisko darbu skolā un ārpus tās, kā arī simptprocentīgu skolas apmeklējumu. Arī portāls uzdevumi.lv bija sagatavojis diplomus aktīvākajiem portāla lietotājiem.
Lai balts , daiļs un ražens mums visiem Jaunais 2018.gads!
Kā Zenta Mauriņa saka; ”Baltam kļūt nozīmē kļūt atpestītam, kļūt skaidram, daiļam un labam reizē, jo vienīgi latviešu valodā vārds “balts” sevī sintezē aistētiskas un ētiskas vērtības.
Grūti būs kādā citā valodā atrast tik daudz sinonīmu vārdam “daiļš”. Kas ielīksmo aci, to latvietis sauc gan par skaistu, greznu, krāšņu, glītu, raženu, košu.”