Skip to content

KOGNITĪVO SPĒJU ATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS

1.-3. klašu skolēniem notiek divas reizes nedēļā logopēda un speciālā pedagoga ILZES STRAUTIŅAS un mūzikas pedagoga IVETAS VĒRAS vadībā Kuldīgas 2. vidusskolā. Nodarbību vadītājas izmanto metodiku, kas balstīta uz vārda, mūzikas un kustību savstarpēju saistību. Ritma izjūtas attīstība ir cieši saistīta ar laika – telpas attiecību veidošanos. Kustību ritms organizējoši ietekmē runas mehānisma tapšanu, palīdz ātrāk un vieglāk saprast tekstu, sajust, saprast, saklausīt, atdarināt skaņas u.c. Nodarbībās skolēni apgūst paņēmienus prāta, atmiņas attīstīšanai, domāšanas procesu pilnveidei.
Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības plānojam turpināt, jo arvien biežāk izglītojamiem sākumskolā vērojama fonemātiskās uztveres mazattīstība, specifiskas kļūdas rakstīšanā un lasīšanā, kas izraisa grūtības lasīt un rakstītprasmes apguvē. Šīs problēmas savukārt izraisa citas – skolēnam sāk veidoties uzvedības traucējumi. Šais nodarbībās skaņu analīze un sintēze tiek mācīta skolēnam saprotamā, atraktīvā veidā, sadarbojoties logopēdam un sākumskolas pedagogiem, t.s. mūzikas pedagogam.