Skip to content

Koru skate Talsos

Kuldīgas 2.vidusskolas koris ar vadītāju Janu Paipu piedalījās Kurzemes novada koru skatē Talsos! Skaisti saposušies, skolēni drošām balsīm pieskandēja zāli un priecēja žūriju.