Skip to content

Kuldīgas 2. vidusskolas skolēnu plenārsēde

Š.g. 30. novembrī skolā tika organizēta pirmā skolēnu plenārsēde, kur skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par diviem skolas dzīvē šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem – skolas sporta stadionu, kura teritoriju daļēji aizņem autostāvvieta, kas apgrūtina sporta nodarbību norisi. Otrs aktuāls jautājums – ēdināšana. Līdz šim skolai bija sava virtuve, kas prasību neatbilstības dēļ šobrīd ir slēgta, ēdienu skolēniem piegādā ēdināšanas uzņēmums. Skolēni strādāja grupās, izteica gan pozitīvo, gan negatīvo, kā arī dalījās ar radošām idejām, kā sasāpējušos jautājumus labāk risināt. Nākamā plenārsēde tiek plānota janvārī.