Skip to content

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skatē Kuldīgas 2.vidusskolas tautas deju kolektīvs 1.-2.klašu grupā
ieguva 1.PAKĀPES DIPLOMU!
Sagatavoja skolotāja ANCE BULAVA.
Apsveicam!