Skip to content

Labākos skolēnus sveic attālināti!

Kuldīgas novadā ir sena tradīcija – godināt labākos skolēnus. Ik gadu pavasarī uz tikšanos klātienē ar Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu aicina skolēnus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi un radoši sabiedriskajā darbībā un kuri popularizē skolas un novada vārdu. Šogad, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un saistībā ar to izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, I. Bērziņa ar labākajiem skolēniem un izglītības iestāžu vadītājiem tikās attālināti – ar ZOOM videokonferences starpniecību.

“Gribēju jums šodien pateikt lielu paldies par to, ko darāt. Mēs ļoti lepojamies ar jūsu sasniegumiem. Gribu vēlēt, lai enerģija un zinātkāre, kas ir jūsos, būtu allaž dzīva. Vēlu jums arī turpmāk lieliskas sekmes un labus panākumus gan mācībās, gan darbā,” skolēniem sacīja I. Bērziņa. (https://www.facebook.com/kuldigalv/)