Skip to content

LABO DARBU NEDĒĻA

4 a klases skolēni visas dienas garumā starpbrīžos vadīja 1.a klasei rotaļas un spēles.

1.a klase Labo darbu nedēļā mācījās teikt paldies. Zīmējām zīmējumus un dāvinājām cilvēkiem, kas mums ik dienu palīdz – skolas māsiņai, apkopējai, direktorei, saimniecei.

Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a, 7.a un 7.b klase ar audzinātājām, un sadarbībā ar Kuldīgas Komunāliem pakalpojumiem, čakli strādāja lapu savākšanā Kuldīgas pils parkā, lai mums visiem būtu prieks pastaigājoties mūsu mīļajā pilsētā!

2.c klase Labo darbu nedēļā palīdzēs Saldus dzīvnieku patversmei, sagādājot dzīvniekiem barību un smiltis. 🐱🐶

2.a un 2.b dāvināja “pateicības medaļas” dažādu profesiju pārstāvjiem par darbu sabiedrības labā.