Skip to content

Labo darbu nedēļa!

Paldies skolēniem un klašu audzinātājām Baibai Matevičai un Ilzei Kudiņai!