Skip to content

Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļā – 5.a un 4.a klase devās no skolas līdz Kuldīgas komunālo pakalpojumu atkritumu šķirošanas poligonam, pa ceļam veicot uzdevumu pilsētvides sakopšanā (vāca atkritumus), kurus pašiem bija iespēja sašķirot!
Paldies par izglītojošo nodarbību Kuldīgas komunālo pakalpojumu tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājam Jānim Ezerkalnam!