Skip to content

Labo darbu nedēļa

Kuldīgas 2.vidusskolā Labo darbu nedēļa! Sākumskolas skolēni kopā ar audzinātājām sakopj skolas teritoriju – grābj rudens lapas!

9.a un 6.b klases skolēni kopā ar audzinātājām vāc ozolzīles. Tās tiks nogādātas Zoodārza iemītniekiem!

7.klases skolēni vada rotaļnodarbības jaunākajiem!

1.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Ligitu Mežkalni stāda zaļos augus!

4.b klase ielūdza 1.c klasi minēt mīklas par dzīvniekiem un kopā noskatījās multiplikācijas filmu “Ābolu maiss”.

4.b klase kopā ar audzinātāju Sanitu Miltoviču savāca atkritumus Vienības un Rūpniecības ielu malās.