Skip to content

Mācību ekskursija 9. klašu skolēniem

4.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolas 9.klašu skolēni kopā ar audzinātājām ILZI KUDIŅU, INGU LIEPIŅU, VALIJU SPRUDI un programmas LATVIJAS SKOLAS SOMA koordinatori ILVU HARTMANI devās mācību eksursijā uz Tīreļpurvu, lai klātienē apskatītu Pirmā pasaules kara kaujas vietas. Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā pasaules kara kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas vietas: krievu un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes pārrāvuma vietās, brāļu kapi, piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Interesantas liecības par šiem notikumiem pieejamas Kara muzeja filiālē, kas atrodas „Mangaļu” mājās.
Pēc tam skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem. Rīgas Brāļu kapi ir izcilākais un nozīmīgākais Latvijas memoriālais ansamblis. Tas veltīts I Pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās (1915-1920) kritušajiem karavīriem. Kapos guldīti aptuveni 3000 varoņi, to skaitā ap 300 nezināmie.