Skip to content

Mācību ekskursijas

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ ZINOO. 16.maijā ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b, 7.b un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām Inesi Reisu, Mārīti Suhanovu un Ilzi Kudiņu devās mācību ekskursijā uz Liepājas ZINOO centru, kur piedalījās izglītojošā nodarbībā ”Ūdens attīrīšana”, kā arī iepazinās ar centra ekspozīciju.