Skip to content

Mācību ekskursijas

ESF projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros 2.maijā mācību ekskursijā uz Rīgu devās 1.a, 3.a un 3.b klases kopā ar skolotājām LIENI KALTNIECI, ANITU MILSTERI, ALISI GRĀBANTI un DAIGU KALNU. Skolēni iepazinās ar Rīgas zooloģisko dārzu, noskatījās leļļu teātra izrādi ”Izmeklētājs Caps” Rīgas leļļu teātrī un mājupceļā apskatīja milzu akmeni Sabilē.

Šī projekta ietvaros šajā dienā uz Venstpili mācību ekskursijā devās 3.a un 4.b klases un skolotājas LIGITA MEŽKALNE un SANITA MILTOVIČA, ekskursijā ārpus projekta piedalījās arī PII grupa ar skolotājām ILZI LEGZDIŅU un AGIJU ALUTI. Skolēni apmeklēja Ventspils Democentra muzeju, darbojās SIA Aspired radošajās darbnīcās, viesojās Livonijas ordeņpils muzejā un darbojās izglītojošā nodarbībā ”Iepazīsti muzeju kopā ar Melno sivēnu”, kā arī uz brīdi mācījās Ventspils Amatu mājas ”Senākā skolā”.