Skip to content

MŪSĒJIE PROJEKTA VIZĪTEI SPĀNIJĀ GATAVI!

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju un projekta koordinatori LAILU MEIRUPSKU lasa pasakas, iepazīstas ar pasaku tēliem, strādā ar tekstu, atbild uz jautājumiem. Vizuālās mākslas stundās kopā ar skolotāju IVONNU ZĪVERTI pasaku tēli, skolēnu roku vadīti, pārvēršas krāsainos zīmējumos, ilustrāijās. Skolēni un skolotāji šobrīd gatavojas projekta vizītei Spānijā, kas notiks marta beigās partnerskolā IES L’Allusser. Spānijas skolā projekta partneriem kopā darbojoties taps tautas pasaku animācija un dramatizējums.