Skip to content

MŪSU BARIKĀDES

Par godu 1991. gada Barikāžu dalībnieku atceres dienai, pirmsskolas un sākumskolas skolēni kopā ar audzinātājām uzslien pašu gatavotas barikādes “Mūsu skolā, Mūsu mājās”, pirms tam, klases stundā, runājot par tik nozīmīgo Latvijas vēstures laiku, skatoties video fragmentus un pētot tuvāk Latvijas simbolus un tā laika “saukļus”!