Skip to content

Mūsu skolai atjaunots iekšpagalms!

Direktore Guntra Buivida stāsta, ka iekšpagalma sakārtošana bijusi ļoti vajadzīga un gaidīta. Agrākais domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons apsolījis šo jautājumu atrisināt un solījumu turējis. Stāvlaukums paredzēts 12 automašīnām, viena no stāvvietām domāta cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Gar skolas fasādi izveidota arī gājēju ietve, uzstādītas divas apgaismojuma laternas, ierīkoti seši veloturētāji un soliņš. Būvdarbi aizsākās pavasarī, un nu laukums ir gatavs un nodots skolas rīcībā.

Īsi pirms Ziemassvētkiem iekšpagalmu greznos skolas Ziemassvētku egle, un bērni, ievērojot epidemioloģiskās prasības, dosies Ziemassvētku ekspresī, piedaloties radošajās darbnīcās un svētku tirdziņā. Direktore priecājas par iespējām turpmāk šeit rīkot pasākumus, piemēram, Pēdējā zvana svētkus vai citus skolai svarīgus notikumus.

Darbus veica SIA “Amatnieks” pēc SIA “Projekts 3” izstrādātas dokumentācijas. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine globe”. Kopumā būvdarbi izmaksāja gandrīz 58 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN. Darbus finansēja pašvaldība.

Raksts no Kuldīgas pašvaldības Facebook publikācijas